ویلا
فروش

خرید ویلا 191 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1475
2 خواب
191 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 140 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1473
2 خواب
140 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 250 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1471
3 خواب
250 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 5,900,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 235 متری در ایزدشهر
ویلا
کد ملک: V1463
3 خواب
235 متراژ
280 زیر بنا
قیمت: 13,000,000,000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 290 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1460
3 خواب
290 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 9,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 380 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1457
5 خواب
380 متراژ
325 زیر بنا
قیمت: 17,500,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا باغ 700 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک: V1453
4 خواب
700 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 15,500,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا باغ 700 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک: V1453
4 خواب
700 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 15,500,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1440
3 خواب
200 متراژ
195 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا دوبلکس 500 متری در سرخ رود
ویلا
کد ملک: V1433
3 خواب
500 متراژ
380 زیر بنا
قیمت: 11,500,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 650 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1432
3 خواب
650 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 14,000,000,000
مشاهده جزئیات