ویلا
فروش

3 خواب
780 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 9,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
200 متراژ
132 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
220 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
300 متراژ
191 زیر بنا
قیمت: 4,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
145 متراژ
145 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
1 حمام
200 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000
مشاهده جزئیات