ویلا
فروش

2 خواب
2 حمام
215 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
260 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
130 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
250 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 2,600,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
200 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات