خرید ویلا در ایزدشهر | فروش و قیمت انواع ویلا ساحلی و شهرکی و جنگی

4 خواب
3 حمام
1000 متراژ
350 زیر بنا
قیمت: 40,000,000,000
مشاهده جزئیات
6 خواب
6 حمام
750 متراژ
800 زیر بنا
قیمت: 50,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
350 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 5,250,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
240 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
300 متراژ
270 زیر بنا
قیمت: 6,500,000,000
مشاهده جزئیات
5 خواب
3 حمام
550 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 8,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
300 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
200 متراژ
190 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
مشاهده جزئیات