شما میتوانید برای خرید و فروش ویلا و آپارتمان در شمال ، بهترین فایل ها را در این صفحه مشاهده نموده و سپس با همکاران ما جهت هماهنگی های لازم تماس بگیرید. تیم مشاوران ویهان ویلا بهترین ها را برای شما بر می گزیند و به شما این امکان را می دهد تا انتخابی درست در خرید و فروش و رهن و اجاره ویلا های جنگلی ، ویلا باغ و ویلا ارزان و شیک و لوکس در شمال داشته باشید.

 

فروش ویلا باغ در محمودآباد 800 متر فروش ویلا باغ در محمودآباد 800 متر
800 متراژ
190 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 7000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 262 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1076
خرید ویلا 262 متری در محمود آباد
262 متراژ
375 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 10000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 160 متری 3 خوابه در محمودآباد
ویلا
کد ملک: Vi1084
خرید ویلا 160 متری 3 خوابه در محمودآباد
200 متراژ
160 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 4500000000
مشاهده جزئیات
ویلای تریبلکس 750 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک:
ویلای تریبلکس 750 متری در سرخرود
750 متراژ
400 زیر بنا
6 خواب
6 حمام
قیمت: 9000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 240 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2523
فروش ویلا 240 متری در محمود آباد
240 متراژ
260 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 9700000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا تریبلکس 300 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V648
خرید ویلا تریبلکس 300 متری در محمود آباد
300 متراژ
330 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 9000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 60 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1837
فروش ویلا 60 متری در محمود آباد
60 متراژ
60 زیر بنا
1 خواب
0 حمام
قیمت: 1700000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 350 متری در محمودآباد
ویلا
کد ملک: V977
خرید ویلا 350 متری در محمودآباد
370 متراژ
350 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 10000000000
مشاهده جزئیات
فروش خانه ویلایی در محمود اباد 225 متری
ویلا
کد ملک:
فروش خانه ویلایی در محمود اباد 225 متری
225 متراژ
110 زیر بنا
1 خواب
1 حمام
قیمت: 1800000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دریاسر 180 متر
ویلا
کد ملک:
فروش ویلا دریاسر 180 متر
180 متراژ
400 زیر بنا
3 خواب
1 حمام
قیمت: 13000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 170 متری در چهارمحل محمودآباد
ویلا
کد ملک: V969
خرید ویلا 170 متری در چهارمحل محمودآباد
340 متراژ
170 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 5200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1397
فروش ویلا 200 متری در محمود آباد
200 متراژ
280 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 4500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا نیم پیلوت در بونده محمودآباد
ویلا
کد ملک: V200
فروش ویلا نیم پیلوت در بونده محمودآباد
320 متراژ
220 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 4000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا همکف نما سنگ شهرکیفروش ویلا همکف نما سنگ شهرکی
200 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 2000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 400 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک: V902
فروش ویلا 400 متری در سرخرود
400 متراژ
330 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 16000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 250 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1116
فروش ویلا 250 متری در محمود آباد
250 متراژ
170 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا نیم پیلوت استخردار در محمودآباد
ویلا
کد ملک: 149
فروش ویلا نیم پیلوت استخردار در محمودآباد
230 متراژ
170 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 3300000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 260 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2225
خرید ویلا 260 متری در محمود آباد
260 متراژ
300 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 12000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 140 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1521
خرید ویلا 140 متری در محمود آباد
140 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2300000000
مشاهده جزئیات
ویلای نیم پیلوت 200 متری در محمودآبادویلای نیم پیلوت 200 متری در محمودآباد
200 متراژ
120 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 150 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1395
خرید ویلا 150 متری در محمود آباد
150 متراژ
100 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت مدرن در محمودآباد 210 مترفروش ویلا فلت مدرن در محمودآباد 210 متر
210 متراژ
100 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 1500000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 270 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2641
خرید ویلا 270 متری در محمود آباد
270 متراژ
170 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 6800000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 220 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک:
فروش ویلا دوبلکس 220 متری در سرخرود
202 متراژ
220 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 2700000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا دوبلکس 200 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک: V2518
خرید ویلا دوبلکس 200 متری در سرخرود
200 متراژ
260 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 6000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت در محمودآباد 160 متر سنددارفروش ویلا فلت در محمودآباد 160 متر سنددار
160 متراژ
70 زیر بنا
1 خواب
1 حمام
قیمت: 1150000000
مشاهده جزئیات
ویلای دوبلکس شهرکی 320 متری در نور
ویلا
کد ملک:
ویلای دوبلکس شهرکی 320 متری در نور
320 متراژ
170 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 3900000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا دوبلکس در آمل 220 متر استخردار
ویلا
کد ملک:
خرید ویلا دوبلکس در آمل 220 متر استخردار
220 متراژ
210 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 3600000000
مشاهده جزئیات
خانه شهری 330 متری در محمودآبادخانه شهری 330 متری در محمودآباد
300 متراژ
330 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 9000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 510 متری در ایزدشهر
ویلا
کد ملک: V1584
خرید ویلا 510 متری در ایزدشهر
510 متراژ
180 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 36000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 221 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V346
خرید ویلا 221 متری در محمود آباد
221 متراژ
145 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 230 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V407
فروش ویلا 230 متری در محمود آباد
230 متراژ
زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 150 متری در ترسیاب محمودآباد
ویلا
کد ملک: V194
فروش ویلا 150 متری در ترسیاب محمودآباد
150 متراژ
150 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3800000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 195 متری سنددارفروش ویلا دوبلکس 195 متری سنددار
400 متراژ
195 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 4800000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نیم پیلوت 220 متری در محمودآباد
ویلا
کد ملک: V718
خرید ویلا نیم پیلوت 220 متری در محمودآباد
320 متراژ
220 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 6000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 110 متری در محمودآباد
ویلا
کد ملک: 168
خرید ویلا 110 متری در محمودآباد
279 متراژ
110 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 864900000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 201 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2076
خرید ویلا 201 متری در محمود آباد
201 متراژ
130 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3800000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 300 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک: V387
خرید ویلا 300 متری در سرخرود
300 متراژ
زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 13000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1618
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
200 متراژ
120 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3800000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 100 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V744
فروش ویلا 100 متری در محمود آباد
100 متراژ
122 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2400000000
مشاهده جزئیات
قیمت ویلا نیم پیلوت 145 متری در محمودآباد
ویلا
کد ملک: V326
قیمت ویلا نیم پیلوت 145 متری در محمودآباد
145 متراژ
145 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 200 متری در سرخرود
ویلا
کد ملک: V741
فروش ویلا 200 متری در سرخرود
200 متراژ
110 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1800000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 162 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2402
خرید ویلا 162 متری در محمود آباد
162 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 5500000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 237 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1651
خرید ویلا 237 متری در محمود آباد
237 متراژ
140 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 7000000000
مشاهده جزئیات
فروش 120 متر ویلا فلت در محمودآباد
ویلا
کد ملک: 148
فروش 120 متر ویلا فلت در محمودآباد
200 متراژ
120 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس در محمودآباد 304 مترفروش ویلا دوبلکس در محمودآباد 304 متر
304 متراژ
230 زیر بنا
4 خواب
3 حمام
قیمت: 5000000000
مشاهده جزئیات
ویلای 160 متری در آمل
ویلا
کد ملک:
ویلای 160 متری در آمل
160 متراژ
115 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد 341 مترفروش ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد 341 متر
341 متراژ
240 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 4000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 207 متری در تشبندانفروش ویلا 207 متری در تشبندان
207 متراژ
287 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 3700000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 304 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2397
خرید ویلا 304 متری در محمود آباد
304 متراژ
140 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 18200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا نیم پیلوت در سرخرود 210 متر شهرکی
ویلا
کد ملک:
فروش ویلا نیم پیلوت در سرخرود 210 متر شهرکی
210 متراژ
120 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 215 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V1135
فروش ویلا دوبلکس 215 متری در محمود آباد
215 متراژ
270 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 9000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد 190 مترفروش ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد 190 متر
190 متراژ
165 زیر بنا
3 خواب
1 حمام
قیمت: 3000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 140 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2250
خرید ویلا 140 متری در محمود آباد
140 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1700000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس در سرخرود 300 متر شهرکی
ویلا
کد ملک:
فروش ویلا دوبلکس در سرخرود 300 متر شهرکی
300 متراژ
145 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 2800000000
مشاهده جزئیات

 

خرید ویلا در شمال

در این سایت انواع ملک های خرید ویلا در شمال برای شما مشتریان گرامی فراهم شده است . ویهان ویلا به همراه مشاورین مجرب و کاردان خود در زمینه خرید و فروش انواع ویلاهای ساحلی، جنگلی و شهرکی در منطقه ایزدشهر، سرخرود، محمودآباد، نور و آمل آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد .

گروه مشاورین ویهان ویلا برای راحتی در تصمیم گیری شما مشتریان گرامی در انتخاب ویلای متناسب با خواسته هایتان، مشخصات تمام ملک های ثبت شده را با دقت و جزئیات ذکر کرده است.

خرید ویلا لوکس در شمال

اگر به دنبال ویلاهای خوش دست، مدرن و لوکس هستید، اگر دلتان می خواهد ویلایی در چند قدمی ساحل یا در دل جنگل و یا در هوایی کوه پایه ای خریداری کنید و روزها بهترین چشم انداز را در مقابل خود داشته باشید؛ پیشنهاد می‌کنیم از ویلاهای ثبت شده در ویهان ویلا دیدن کنید. برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

خرید ویلا لوکس در شمال

 

فروش ویلا ارزان و زیر قیمت در شمال

با خرید ویلا ارزان و زیر قیمت در شمال شما می توانید با هزینه ایی بسیار مناسب از آب و هوا و طبیعت زیبای این خطه لذت ببرید خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی، منزل ویلایی، باغ ویلا نوساز و چند سال ساخت دارای سند تک برگ با بهترین و ارزان ترین قیمت توسط گروه مشاوریت املاک ویهان ویلا بفروش می رسد.

خرید ویلا باغ در شمال

هدف از خرید باغ ویلا داشتن تعطیلاتی زیبا و گذراندن لحظات خوش، پرنشاط و با آرامش در کنار خانواده و دوستان می باشد. در سال‌های اخیر خرید ویلا باغ در شمال توسط پایتخت‌ نشینان بسیار رایج شده است. آب و هوای فوق العاده، طبیعت زیبا و دلنشین، فاصله کم با پایتخت و وجود امکانات رفاهی در مازندران، مردم کشور عزیزمان ایران را بر آن داشته تا به خرید ویلا باغ در شمال روی بیاورند. خرید و فروش انواع باغ ویلا در مناطق شهری و روستایی شمال با درخت مرکبات ویو جنگل و دشت جنگلی ، لب ساحل داخل بافت مسکونی با بهترین قیمت در سایت ویهان ویلا بفروش می رسد برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ویهان ویلا تماس بگیرید

خرید ویلا ساحلی شمال خط دریا

تمامی ویلاهای ساحلی در شمال فاصله ی بسیار کمی با دریا دارد و شما در تمام فصول سال به راحتی می توانید به ضرروری ترین مصارف خانواده و امکانات رفاهی دسترسی داشته باشید. اکثر ویلاهای ساحلی شمال در کوچه های منتهی به ساحل هستند که با نام ویلا ساحلی شناخته می شوند؛ این ویلاها با توجه به کوچه ویلا پلاک یک دریا یا ویلا پلاک دوم دریا و...خرید و فروش می شوند. بروز ترین آگهی های خرید و فروش ویلا های شیک ساحلی در شمال در وبسایت ویهان ویلا جهت دسترسی آسانتر در اختیار متقاضیان خرید ویلا ساحلی در شمال قرار گرفته است. برای مشاهده مشخصات کامل هر ویلا بر روی هر فایل کلیک کنید تا طبق ویژگی های ذکر شده، ویلای مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ویلا سنددار در شمال

پیدا کردن یک موقعیت مناسب برای اینکه ویلای خود را بخرید بسیار مهم است؛ چه بسا اینکه بررسی ویلاهای سنددار در شمال، جزو اولویت های مشتریان محسوب می شود. این موضوع اهمیت دارد که خرید ویلا در شمال را در کنار مشاورانی با تجربه انجام دهید.گروه مشاورین ویلا فعال در زمینه ی خرید و فروش انواع ویلا و باغ ویلا با سند تک برگ , پایان کار و پروانه ی ساخت در مناطق ساحلی ، شهرکی و جنگلی محمودآباد می باشد برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

ویلا سنددار در شمال

 

در شمال ویلا بخریم یا آپارتمان؟


قیمت آپارتمان کمی ارزان تر از قیمت خانه ی ویلایی می باشد. بستگی به سلیقه شما دارد که کدام را انتخاب کنید. با زندگی در ویلا هیچ همسایه ایی مزاحم شما نمی شود و حریم خصوصی بیشتری دارید. ویلاهایی که در اطراف آن درختانی داشته باشد بسیار خنکتر از آپارتمان می باشد حتی ممکن است در تابستان به سیستم خنک کننده نیازی نداشته باشید.

قیمت خرید ویلا در شمال چقدر است؟

قیمت ویلا در شمال به عوامل زیادی همچون: متراژ زمین و مساحت ملکی که در آن ساخته می شود، نوع سند ویلا، موقعیت ویلا که در منطقه جنگلی یا ساحلی باشد(ویلا ساحلی گران تر است)، مناطق دور افتاده و دور از شهر یا دور از روستا یا خارج از بافت و ... بستگی دارد. حداقل قیمت ویلا در شمال از 700 میلیون تومان می باشد. برای دیدن قیمت های بیشتر به سایت ویهان ویلا مراجعه کنید.
چطور ویلای ارزان در شمال بخریم؟


برای خرید ویلای ارزان در شمال بهتر است به شهرهای چمستان، محمودآباد، سرخرود، رویان، نور و نوشهر مراجعه کنید. اما بهترین راه و برای صرفه جویی در وقت و هزینه بهتر است در سایت های خرید و فروش آنلاین ملک جست و جو کنید و ملک مورد نظر خود را پیدا کنید.

چرا باید در شمال ویلا بخریم؟


خرید و فروش ویلا در شمال یکی از بهترین بخش ها برای سرمایه گذاری می باشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. که برخلاف بقیه حوزه ها نیاز به اطلاعت به روز نمی باشد فقط کافیست کمی جست و جو کنید. خرید ویلا در شمال علاوه بر اینکه بعنوان یک سرمایه محسوب می شود می توانید از آن بعنوان یک محل سکونت استفاده کنید.

برای هر کدام از موارد بالا شما می توانید با مشاورین خود در ویهان ویلا ارتباط برقرار نمایید. به این منظور می توانید از شماره تماس درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.