خرید زمین 302 متری در رویان
زمین
کد ملک: Za1063
302 متراژ
قیمت: 18,120,000,000
مشاهده جزئیات
خرید زمین 1000 متری در رویان
زمین
کد ملک: Z2628
1000 متراژ
قیمت: 110,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 250 متری در رویان
ویلا
کد ملک: V2353
4 خواب
240 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
500 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
310 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات