خرید ویلا در نور | فروش و قیمت انواع ویلا ساحلی و شهرکی و جنگی

2 خواب
1 حمام
1000 متراژ
133 زیر بنا
قیمت: 8,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
1000 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
5 خواب
5 حمام
302 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
270 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 1,950,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
120 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 850,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
230 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
175 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
340 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
5 خواب
5 حمام
900 متراژ
600 زیر بنا
قیمت: 10,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
3 حمام
300 متراژ
252 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
250 متراژ
124 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
430 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
مشاهده جزئیات