فروش

3 خواب
2 حمام
220 متراژ
240 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
210 متراژ
290 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
670 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
230 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
254 متراژ
228 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات