ویلا
فروش

2 خواب
2 حمام
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
265 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 1,650,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
210 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
380 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
مشاهده جزئیات
1 خواب
1 حمام
150 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 750,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
190 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,150,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
1150 متراژ
123 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
2 حمام
820 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
 

در تماس باشید

مازندران، محمود آباد، خیابان آزادی، املاک ویهان

09111002551

info@vihanvila.ir