ویلا
فروش

فروش ویلا 140 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2093
2 خواب
140 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 500 متری در ایزدشهر
ویلا
کد ملک: V2089
2 خواب
500 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 45,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 500 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2088
2 خواب
500 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 9,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 300 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2087
3 خواب
500 متراژ
350 زیر بنا
قیمت: 11,500,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 387 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2079
2 خواب
387 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2078
3 خواب
200 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 201 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2076
2 خواب
201 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 3,800,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 220 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2075
3 خواب
220 متراژ
360 زیر بنا
قیمت: 10,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2072
3 خواب
200 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 263 متری در فریدونکنار
2 خواب
263 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 312 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2063
2 خواب
312 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 8,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: V2062
4 خواب
200 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات