ویلا
فروش

خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: Vi1030
2 خواب
200 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 6,900,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: Vi1029
2 خواب
200 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 7,400,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 308 متری در ایزدشهر
ویلا
کد ملک: Vi1028
4 خواب
308 متراژ
380 زیر بنا
قیمت: 15,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: Vi5081
2 خواب
200 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 560 متری در ایزدشهر
ویلا
کد ملک: Vi5073
3 خواب
560 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 35,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 400 متری در ایزدشهر
ویلا
کد ملک: Vi5072
4 خواب
400 متراژ
480 زیر بنا
قیمت: 25,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا باغ 546 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: Vi5071
2 خواب
546 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,730,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 220 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: Vi5069
3 خواب
220 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 6,200,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 220 متری در ایزدشهر
ویلا
کد ملک: Vi5068
3 خواب
220 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 18,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 303 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: Vi1025
2 خواب
303 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 9,700,000,000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا باغ دوبلکس 520 متری در محمودآباد
ویلا
کد ملک: Vi1024
3 خواب
520 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 13,800,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 253 متری در محمود آباد
ویلا
کد ملک: Vi5066
3 خواب
253 متراژ
79 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات