ویلا
فروش

3 خواب
1 حمام
103 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
330 متراژ
190 زیر بنا
قیمت: 9,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
247 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
205 متراژ
245 زیر بنا
قیمت: 2,600,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
460 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,600,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
385 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات