ویلا
فروش

3 خواب
222 متراژ
178 زیر بنا
قیمت: 9,500,000,000
مشاهده جزئیات
1 خواب
130 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
220 متراژ
260 زیر بنا
قیمت: 11,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
230 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 2,800,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
162 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
300 متراژ
240 زیر بنا
قیمت: 3,400,000,000
مشاهده جزئیات