ویلا
فروش

2 خواب
130 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 2,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
115 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
175 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
مشاهده جزئیات