ویلا
فروش

2 خواب
100 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 1,850,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
140 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات