ویلا
فروش

2 خواب
320 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
175 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
162 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
4 حمام
320 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
250 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 8,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
353 متراژ
260 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات