ویلا
فروش

3 خواب
2 حمام
210 متراژ
215 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
250 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
4 حمام
270 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
200 متراژ
225 زیر بنا
قیمت: 3,800,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
185 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,300,000,000
مشاهده جزئیات
1 خواب
1 حمام
85 متراژ
65 زیر بنا
قیمت: 750,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
210 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,450,000,000
مشاهده جزئیات