ویلا
فروش

2 خواب
1 حمام
363 متراژ
183 زیر بنا
قیمت: 8,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
4 حمام
363 متراژ
237 زیر بنا
قیمت: 16,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
300 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
206 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
240 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
120 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,400,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
250 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
400 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات