ویلا
فروش

2 خواب
228 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
257 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
210 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,750,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
220 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
213 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
1 حمام
300 متراژ
230 زیر بنا
قیمت: 3,400,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
4 حمام
250 متراژ
270 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
210 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات