ویلا
فروش

4 خواب
350 متراژ
219 زیر بنا
قیمت: 10,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
345 متراژ
230 زیر بنا
قیمت: 8,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1000 متراژ
230 زیر بنا
قیمت: 25,000,000,000
مشاهده جزئیات