ویلا
فروش

6 خواب
720 متراژ
750 زیر بنا
قیمت: 45,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
300 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
235 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 3,800,000,000
مشاهده جزئیات