ویلا
فروش

3 خواب
198 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
202 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
138 زیر بنا
قیمت: 2,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
157 زیر بنا
قیمت: 3,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
210 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 2,650,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
320 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
220 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,400,000,000
مشاهده جزئیات