ویلا
فروش

2 خواب
200 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
275 متراژ
263 زیر بنا
قیمت: 20,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
243 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 16,000,000,000
مشاهده جزئیات