ویلا
فروش

2 خواب
265 متراژ
141 زیر بنا
قیمت: 2,750,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
330 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
250 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
340 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
420 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات